Πληροφορίες παράδοσης

Αποστολή προϊόντων

 

Τα παραγγελθέντα προϊόντα ετοιμάζονται και συσκευάζονται επιμελώς, ώστε να είναι παραδοτέα στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει την αποστολή των προϊόντων με δική του ευθύνη και δαπάνες μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) σε διεύθυνση που θα υποδείξει κατά την υποβολή της παραγγελίας του.

 

Το κόστος αποστολής υπολογίζεται ανάλογα με τον τόπο αποστολής και το βάρος των προϊόντων. Για αποστολές σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εκτελωνισμός των προϊόντων ανέρχεται σε επιπλέον κόστος και βαρύνει τον Πελάτη/παραλήπτη. Η χρέωση υπολογίζεται διαφορετικά για κάθε χώρα, ανάλογα με τους φόρους που εφαρμόζονται στο τελωνείο εκάστης εξ αυτών.

 

Η εκτίμηση για το χρόνο αποστολής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, δηλώνεται από την Εταιρία με την έγγραφη επιβεβαίωση της παραγγελίας του Πελάτη που αποστέλλεται με e-mail. Ο χρόνος αποστολής των Προϊόντων υπόκειται σε επιφύλαξη σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου αποστολής, η Εταιρία θα ενημερώσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό, μέσω e-mail ή τηλεφώνου, προκειμένου να δηλώσει εάν επιθυμεί, υπό τις εν λόγω συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.